1094/1989

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1989

Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Skattestyrelsen har med stöd av 128 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för husdjur:

1 §

Såsom gängse värdet av husdjur anses följande medelvärden per djur:

Arbetshästar
1- 2 år gamla 3 000-3 800 mk
3- 4 år gamla 4 700-5 300 ,,
5-14 år gamla 5 100-5 900 ,,
över 14 år gamla 4 700-5 500 ,,
Sporthästar
1- 2 år gamla 3 700-4 700 mk
3- 4 år gamla 5 300-6 100 ,,
5-10 år gamla 5 600-6 400 ,,
över 10 år gamla 4 600-5 500 ,,
Nötdjur
Tjurar, över 2 år gamla 5 800-6 300 mk
Ungtjurar, 1-2 år gamla 3 600-3 800 ,,
Kor 4 300-4 700 ,,
Kvigor 3 700-4 100 ,,
Ungnöt 2 500-2 700 ,,
Kalvar 600- 680 ,,
Svin
Galtar, över 9 mån. gamla 1 400-1 600 mk
Suggor 1 600-1 800 ,,
Gödsvin, 6-9 mån. gamla 1 050-1 200 ,,
Svin, 3-6 mån. gamla 560- 860 mk
Svin, 2-3 mån. gamla 415- 515 ,,
Grisar, under 2 mån. gamla 330 ,,
Får
över 6 mån. gamla 410 mk
under 6 mån. gamla 240 ,,
Renar
över 1 år gamla 770 mk
under 1 år gamla 450 ,,
Fjäderfä
Höns, över 6 mån. gamla 19 mk
Höns, under 6 mån. gamla 18 ,,
2 §

Djur som är värdefullare än medelgoda djur värderas till värden som är högre än i detta beslut nämnda.

3 §

De husdjur som inte nämns i detta beslut, värderas till det sannolika överlåtelsepriset.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1989.

Helsingfors den 30 november 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Saara-Kaisa Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.