1074/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Lag om ändring av 97 a § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 97 a § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lag av den 13 december 1985 (945/85), som följer:

97 a §

Stämpelskatt som har betalts för en överlåtelsehandling som gäller äganderätt till fastighet inom utvecklingsområdet enligt lagen om regionalpolitik (1168/88), vilket har fastställts genom statsrådets beslut av den 28 december 1988 om baszoner och stödområden (1373/88) samt inrikesministeriets beslut av den 26 april 1989 om stöd för skärgårdsområden (369/89), och för en överlåtelsehandling som gäller arrendetomt jämte byggnader i en stad inom utvecklingsområdet återbetalas av länsskatteverket på ansökan, om överlåtelsen har skett 1990-1993 och mottagaren har förvärvat fastigheten för en sådan ny produktionsinrättning eller ett sådant nytt turistföretag eller för sådan utvidgning av en produktionsinrättning eller ett turistföretag som avses i lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdet (1073/89). Är lokaliteterna i en ny byggnad efter det byggnaden har blivit färdig huvudsakligen i sådana inrättningars eller företags besittning som bedriver i lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdet nämnd produktionsverksamhet, återbetalas stämpelskatten för en ovan nämnd överlåtelsehandling även till ett aktiebolag eller andelslag som avses i 10 § 9 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88), om bolaget eller andelslaget ansöker om detta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På stämpelskatt som har betalts för överlåtelser som skett 1982-1989 tillämpas 97 a § lagen angående stämpelskatt, sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 december 1985 (945/85).

Regeringens proposition 114/89
Statsutsk. bet. 61/89
Stora utsk. bet. 153/89

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.