1059/1989

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1989

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 31 oktober 1985 (836/85) om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 31 juli 1986, den 22 april 1987 samt den 10 mars och den 26 maj 1988 (614/86, 428/87 samt 216 och 476/88) och 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda beslut av den 31 juli 1986, den 22 april 1987 och den 10 mars 1988 samt genom statsrådets beslut av den 9 november 1989 (965/89) som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts i sin helhet, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Perniciös anemi och övriga B12-vitamins absorptionsstörningar 1) hydroxocobalamin
2) cyanocobalamin
Psykoser 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxedin
4) karbamazepin
5) litiumsalter
6) maprotilin
7) mianserin
8) nialamid
9) sulpirid
10) tioxantener
11) trazodon
12) tricykliska antidepressiva
Orostillstånd vid mental retardation 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxedin
4) maprotilin
5) mianserin
6) sulpirid
7) tioxantener
8) trazodon
9) tricykliska antidepressiva
Malign tumör i bröstkörteln 1) anabola steroider
2) androgener
3) antineoplastiska ämnen
4) estrogener
5) kalcitonin
6) klodronat
7) kortikoider
8) leukovorin
9) progestogener
10) tamoxifen
11) toremifen
Bristfällig könskörtelfunktion 1) androgener
2) estrogener
3) gonadotropin
4) progestogener
Disseminerade sjukdomar i bindväv och med dem jämförbara tillstånd 1) acetylsalicylsyra (endats i preparat som upptas långsamt)
2) azapropazon
3) benorilat
4) diflunisal
5) diklofenak
6) fenoprofen
7) fenylbutazon
8) ibuprofen
9) immunosupressiva cytostatika
10) indometazin
11) ketoprofen
12) klorokin och oxiklorokin
13) kortikoider
14) kortikotropiner
15) mefenamsyra
16) naproxen
17) penicillamin
18) piroxicam
19) prokvazon
20) cyklosporin
21) sulindak
22) tenoxicam
23) tiaprofensyra
24) tolfenamsyra
2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts till 90 procent, är:

Familjär hyperkolesterolemi 1) kolestipol
2) kolestyramin
3) lovastatin
4) nikotinsyra och nikotinylalkohol

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 30 november 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.