1053/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Lag om ändring av 28 § lagen om kommunala tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut ändras 28 § lagen den 6 november 1970 om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70) som följer:

28 §

Kommunala arbetsmarknadsverket skall inom en månad efter att ett tjänstekollektivavtal har undertecknats tillställa arbetarskyddsstyrelsen en kopia eller teknisk upptagning av avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990 och tillämpas på tjänstekollektivavtal som ingås efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 134/89
Socialutsk. bet. 20/89
Stora utsk. bet. 131/89

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.