1003/1989

Given i Helsingfors den 24 november 1989

Lag om ändring av 14 § lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 14 § lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt, sådant nämnda lagrum lyder ändrat genom lag av den 11 juli 1986 (544/86), ett nytt 3 mom. som följer:

14 §

Såsom varor som förbrukas direkt vid första användningen anses också kemikalier, kalk och annat motsvarande som används vid luftrening, rening av avloppsvatten och avfallsbehandling.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1989. Lagen skall tillämpas när en såld vara den 1 november 1989 eller senare har levererats eller utlämnats från tullkontroll till en skattskyldig som är berättigad att göra avdraget.

Regeringens proposition 117/89
Statsutsk. bet. 57/89
Stora utsk. bet. 142/89

Helsingfors den 24 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.