1002/1989

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 1989

Miljöministeriets beslut om Finlands byggbestämmelsesamling

Miljöministeriet har med stöd av 13 § byggnadslagen den 16 augusti 1958 (370/58), sådan den lyder i lag av den 9 juni 1989 (557/89), beslutat:

1 §

Följande av miljöministeriet, tidigare ministeriet för inrikesärendena med stöd av 1 § 2 och 4 mom. byggnadsförordningen (266/59) utfärdade föreskrifter och anvisningar angående byggande är i kraft såsom i 13 § byggnadslagen avsedda i Finlands byggbestämmelsesamling publicerade föreskrifter och anvisningar:

av ministeriet för inrikesärendena den 12 november 1975 utfärdade föreskrifter (A 2) >om byggnadsritningar,

av ministeriet för inrikesärendena den 14 april 1982 utfärdade föreskrifter (B 1) om konstruktioners säkerhet och belastningar,

av ministeriet för inrikesärendena den 20 november 1975 utfärdade föreskrifter (B 3) om grundbyggnad,

av miljöministeriet den 12 november 1986 utfärdade anvisningar (B 4) om betongkonstruktioner,

av miljöministeriet den 13 mars 1987 utfärdade anvisningar (B 5) om konstruktioner av lättbetongblock,

av miljöministeriet den 30 oktober 1988 utfärdade anvisningar (B 6) om stålkonstruk>tioner av tunnplåt,

av miljöministeriet den 2 april 1987 utfärdade anvisningar (B 7) om stålkonstruktioner,

av miljöministeriet den 28 oktober 1988 utfärdade anvisningar (B 8) om tegelkonstruk>tioner,

av ministeriet för inrikesärendena den 29 september 1982 utfärdade anvisningar (B 10) >om träkonstruktioner,

av miljöministeriet den 18 oktober 1984 utfärdade föreskrifter (C 1) om ljudisolering,

av ministeriet för inrikesärendena den 12 november 1975 utfärdade föreskrifter (C 2) >om vatten- och fuktisolering,

av ministeriet för inrikesärendena den 10 mars 1983 utfärdade föreskrifter (C 3) om värmeisolering,

av ministeriet för inrikesärendena den 27 oktober 1978 utfärdade anvisningar (C 4) om värmeisolering,

av miljöministeriet den 18 oktober 1984 utfärdade anvisningar (C 5) om ljudisolering,

av ministeriet för inrikesärendena den 25 april 1983 utfärdade anvisningar (C 6) om >ljudtekniken i VVS-anordningar i bostadsbyggnader,

av miljöministeriet den 7 januari 1987 utfärdade föreskrifter och anvisningar (D 1) om >fastigheters vatten- och avloppsinstallationer,

av miljöministeriet den 18 februari 1987 utfärdade föreskrifter och anvisningar (D 2) om byggnaders inomhusklimat och ventilation,

av ministeriet för inrikesärendena den 27 oktober 1978 utfärdade föreskrifter och anvisningar (D 3) om energihushållning i byggnader,

av ministeriet för inrikesärendena den 27 oktober 1978 utfärdade anvisningar (D 4) om VVS-ritningsbeteckningar,

av miljöministeriet den 20 januari 1984 utfärdade anvisningar (D 5) om beräkning av effekt- och energibehovet för uppvärmning av byggnader,

av ministeriet för inrikesärendena den 15 oktober 1980 utfärdade föreskrifter (E 1) om konstruktiv brandsäkerhet,

av miljöministeriet den 15 oktober 1984 utfärdade anvisningar (E 2) om industri- och lagerbyggnaders brandsäkerhet,

av miljöministeriet den 10 oktober 1986 utfärdade anvisningar (E 3) om små rökkanaler,

av ministeriet för inrikesärendena den 15 februari 1978 utfärdade anvisningar (E 6) om >sektionerande dörrar,

av ministeriet för inrikesärendena den 6 november 1980 utfärdade anvisningar (E 7) om ventilationsanläggningars brandsäkerhet,

av miljöministeriet den 2 augusti 1984 utfärdade anvisningar (E 8) om murade eldstäder,

av miljöministeriet den 27 maj 1985 utfärdade anvisningar (E 9) om brandsäkerheten i >pannrum och bränsleförråd,

av miljöministeriet den 14 juni 1984 utfärdade föreskrifter och anvisningar (F 1) om planering av publika utrymmen med anpassning till rörelsehindrade,

av ministeriet för inrikesärendena den 15 juli 1982 utfärdade anvisningar (F 2) om säkerhet vid användning och underhåll av byggnader.

Samlingen kan mot avgift erhållas från statens tryckericentral.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom detta beslut upphävs ministeriets för inrikesärendena beslut den 12 november 1975 om bringande i kraft av Finlands byggbestämmelsesamling (867/75).

Helsingfors den 17 november 1989

Miljöminister
Kaj Bärlund

Äldre regeringssekreterare
Sven-Eric Roman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.