993/1989

Given i Helsingfors den 17 november 1989

Lag om ändring av 4 kap. 2 § förordningen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 kap. 2 § 2 mom. förordningen den 19 december 1889 om verkställighet av straff, sådant det lyder i lag av den 19 juli 1974 (612/74), som följer:

4 kap.

Om verkställighet i öppen anstalt

2 §

Justitieministeriet kan på framställning av fängelsets direktion eller sedan direktionen hörts bestämma att en fånge som avtjänar straff i fängelse eller ungdomsfängelse skall överföras till en öppen anstalt för viss tid eller för att avtjäna återstoden av sitt straff, om åtgärden är ändamålsenlig av fångvårdsskäl. En fånge får likväl inte utan särskilda skäl överföras till en öppen anstalt förrän två månader har förflutit från straffverkställighetens början.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 245/88
Lagutsk. bet. 9/89
Stora utsk. bet. 107/89

Helsingfors den 17 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.