988/1989

Given i Helsingfors den 10 november 1989

Förordning om ändring av 6 § förordningen om patientskadenämnden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 6 § 1 mom. förordningen den 10 april 1987 om patientskadenämnden (396/87) som följer:

6 §

Nämnden kan ha sekreterare, med uppdraget som huvudsyssla, som har avlagt juris kandidatexamen. Nämnden kan därtill ha sekreterare med uppdraget som bisyssla, vilka skall ha avlagt juris kandidatexamen eller vara legitimerade läkare. Sekreterarna anställs av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av nämnden. Social- och hälsovårdsministeriet kan även förordna att en tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet eller vid medicinalstyrelsen med eget samtycke skall vara sekreterare i patientskadenämnden på deltid så, att uppdraget är huvudsyssla.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.