985/1989

Given i Helsingfors den 17 november 1989

Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/86) 1 och 4 §§ samt 7 § 1 mom. som följer:

1 §

För finansiering av utgifterna för oljeavfallshanteringen och annan problemavfallshantering uppbärs till staten en oljeavfallsavgift i enlighet med denna lag.

4 §

I oljeavfallsavgift skall betalas 25 penni per kilogram.

7 §

De medel som inflyter i oljeavfallsavgifter skall på de grunder som närmare fastställs av statsrådet användas för att täcka utgifter för oljeavfall och insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall samt till understöd för anläggnings- och driftskostnader för regionala mottagningsplatser för oljeavfall och för att utveckla den riksomfattande problemavfallsanläggningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 127/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 17/89
Stora utsk. bet. 128/89

Helsingfors den 17 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.