970/1989

Given i Helsingfors den 10 november 1989

Lag om temporär ändring av 3 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier 3 §, sådan den lyder i lag av den 23 december 1982 (1036/82), som följer:

3 §

Skatten utgör 17 procent av den försäkringspremie i vilken skatten ingår.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och gäller till utgången av 1990.

Lagen tillämpas på försäkringspremier som grundar sig på ett försäkringsavtal som har ingåtts, fortgår förnyat eller har trätt i kraft mellan den 1 januari och den 31 december 1990. Lagen tillämpas också på försäkringspremier som har influtit eller betalts mellan den 1 januari och den 31 december 1990, om den skatt som avses i lagen har beaktats i de betalningsgrunder som en myndighet har fastställt. Från och med den 1 maj 1990 tillämpas lagen också på försäkringspremier, som har influtit eller betalts och vilka grundar sig på försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 115/89
Statsutsk. bet. 52/89
Stora utsk. bet. 126/89

Helsingfors den 10 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.