965/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 1989

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 2 § i sitt beslut av den 31 oktober 1985 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent (836/85), sådan den lyder delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 31 juli 1986, den 22 april 1987 och den 10 mars 1988 (614/86, 428/87 och 216/88), som följer:

2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts till 90 procent, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Reumatoida artriter och därmed besläktade tillstånd 1) asetylsalicylsyra (endast i preparat som upptas långsamt)
2) azapropazon
3) benorilat
4) diflunisal
5) diklofenak
6) fenoprofen
7) fenylbutazon
8) ibuprofen
9) immunosupressiva cytostatika
10) indometazin
11) ketoprofen
12) klorokin och oxiklorokin
13) kortikoider
14) kortikotropiner
15) guldsalter
16) mefenamsyra
17) metotrexat
18) naproxen
19) penisillamin
20) piroxicam
21) prokvazon
22) sulfasalazin
23) sulindak
24) tenoxicam
25) tiaprofensyra
26) tolfenamsyra

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 9 november 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.