947/1989

Given i Helsingfors den 3 november 1989

Förordning om ändring av 24 § förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 22 februari 1974 om undervisningsministeriet (171/74) 24 § 1 mom. 18 punkten, sådan den lyder i förordning av den 10 februari 1989 (139/89), samt

fogas till 24 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom förordningar av den 20 februari 1981, den 20 februari 1987 samt av den 5 februari 1988 (157/81, 188/87 och 129/88) samt genom nämnda förordning av den 10 februari 1989, en ny 18 a punkt, som följer:

24 §

Kompetensvillkor är:


18) för tjänster som överinspektör, bibliotekarie, kultursekreterare, ekonomisekreterare, vetenskapssekreterare, informationssekreterare, datachef, specialforskare, forskare, planerare, föredragande och ekonomiinspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen;

18 a) för tjänsten som translator för tjänsten lämplig examen och dessutom sådan språkkunskap som krävs för att sköta tjänsten;Denna förordning träder i kraft den 15 november 1989.

Helsingfors den 3 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.