913/1989

Given i Helsingfors den 13 oktober 1989

Förordning om ändring av 4 och 6 §§ förordningen om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst

På föredragning av handels- och industriministern ändras i förordningen den 7 april 1989 om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst (330/89) 4 § och 6 § 3 punkten som följer:

Distriktsbyråernas tjänstemän
4 §

Vid distriktsbyråerna finns en distriktschef. Vid distriktsbyråerna kan också finnas biträdande distriktschefer och företagsforskare. Dessutom kan vid distriktsbyråerna finnas företagsrådgivare, rådgivare och inspektörer samt andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande. Distriktsbyråerna kan också ha personal för vars avlöning medel särskilt har anvisats distriktsbyrån.

Behörighet för tjänsterna, besättande av tjänsterna och beviljande av tjänstledighet
6 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid distriktsbyrån är


3) för företagsrådgivare, rådgivare och inspektör för tjänsten lämplig högskole- eller institutsexamen, samtDenna förordning träder i kraft den 18 oktober 1989.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.