908/1989

Given i Helsingfors den 13 oktober 1989

Förordning om ändring av 3 § förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 26 juni 1987 (587/87), som följer:

3 §

Finansministeriet fastställer den ersättning som erläggs till penninginrättningarna för tillställande av uppgifter till länsskatteverket på maskinläsbart medium om skatter som de mottagit och för andra frambefordrade uppgifter förutom de maskinläsbara.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.