851/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 september 1989

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Beslut nr 7/1989 av det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, vilket beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga till detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Finland och de andra medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen från och med den 1 januari 1988 såsom därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1989.

Helsingfors den 21 september 1989

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

RÅDSBESLUT nr 7/19891)

Fattat vid 14. mötet den 13 juli 1989

Ändring av bilaga B till konventionen

Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

1) I bilaga 2 till bilaga B till konventionen skall texten till HS-position 19.04 ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

2) Ändringarna enligt detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1988.

3) Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

1) Gällande beslut av det gemensamma rådet 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) och tidigare rådsbeslut 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 1/89 (368/89) angående bilaga B till konventionen

HS-position Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär
1 2 3
19.04 Livsmedelsberedningar framställda genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål (annan än majs) i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:
- ej innehållande kakao:
- - spannmål (annan än majs) i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst. Beredd eller konserverad sockermajs, i form av majskorn eller majskolvar, enligt positionerna 20.01, 20.04 och 20.05 och sockermajs, okokt, kokt i vatten eller ångkokt, fryst, enligt position 07.10 får dock inte användas
- - andra Tillverkning varvid:
- all använd spannmål och alla produkter därav (med undantag av majs av typen "Zea indurata" och durumvete och produkter därav) skall vara helt framställda, och
- värdet av använt material enligt kap. 17 inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
- innehållande kakao Tillverkning utgående från material som inte tarifferas enligt position 18.06, förutsatt att värdet av använt material enligt kap. 17 inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.