815/1989

Given i Helsingfors den 15 september 1989

Lag om ändring av 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag, sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 april 1981 (248/81), ett nytt 6 mom. som följer:

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

7 §

Denna paragraf tillämpas inte på beviljande av penninglån enligt 23 § personalfondslagen (814/89).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 41/89
Socialutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 86/89

Helsingfors den 15 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.