812/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 101 a § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt 101 a §, sådan den lyder i lag av den 23 december 1981 (1007/81), som följer:

101 a §

Om straff för brott mot tystnadsplikt som begås av en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.