806/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 7 § folkräkningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § folkräkningslagen av den 8 april 1938, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 mars 1971 (234/71), som följer:

7 §

Den som bryter mot den tystnadsplikt som avses i 6 § skall för brott mot skyldigheten att hemlighålla folkräkningsuppgifter dömas till böter eller fängelse i högst två år. På brott mot tystnadsplikt som begås av en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare skall dock tillämpas 40 kap. 5 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.