793/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 5 § riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs 5 § 2 mom. riksdagsordningen samt

ändras 5 § 1 mom. som följer:

5 §

Den som genom lockande eller påtryckning stör valfriheten skall för störande av valfriheten dömas till fängelse i högst tre månader. Störs valfriheten med våld eller hot, skall gärningsmannen dömas till fängelse i minst en månad och högst ett år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.