769/1989

Given i Helsingfors den 1 september 1989

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern ändras i förordningen den 31 december 1986 om utrikesförvaltningen (1069/86) 20 §, sådan den lyder i förordning av den 22 april 1988 (360/88), som följer:

20 §

Av konsulat, som förestås av utsänd konsul har Finland två i Amerikas Förenta Stater, ett i Brasilien, två i Förbundsrepubliken Tyskland, ett i Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, två i Spanien, ett i Sverige och ett i Berlin (västliga sektorerna). Dessutom har Finland konsulat som förestås av honorär konsul i de stater i vilka det ansetts påkallat att inrätta sådana.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.

Genom denna förordning indras Finlands generalkonsulat i Spanien (Barcelona), vilket förestås av en honorär konsul, den 1 oktober 1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 1 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.