731/1989

Given i Nådendal den 28 juli 1989

Lag om upphävande av 31 § 1 mom. gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 31 § 1 mom. gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83), sådant det lyder i lag av den 15 juli 1988 (671/88).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 6/89
Andra lagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 105/89

Nådendal den 28 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.