727/1989

Given i Nådendal den 28 juli 1989

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76) en ny 74 a § som följer:

74 a §
Utländsk medborgares behörighet för kommunala tjänster

Till kommunala tjänster kan också andra än finska medborgare utnämnas.

Till tjänster som kommundirektör eller biträdande kommundirektör kan likväl endast finska medborgare utnämnas. Till andra ledande tjänster inom kommunens centralförvaltning vilka lyder under kommunstyrelsen samt sådan ledande tjänst inom ett förvaltningsområde som i fråga om ställningen motsvarar en dylik tjänst, om inte något annat bestäms i kommunens tjänstestadga. Till en tjänst inom ett kommunalförbund vilken lyder direkt under förbundsstyrelsen kan endast finska medborgare utnämnas, om inte något annat bestäms i kommunalförbundets tjänstestadga.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 6/89
Andra lagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 105/89

Nådendal den 28 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.