659/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt avsnittet Utdrag ur motorfordonsregistret, sådant det lyder i lag av den 2 december 1988 (1021/88).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989. Den tillämpas på fordon för vilka registreringsanmälan görs nämnda dag eller därefter. För ett utdrag ur motorfordonsregistret, som sedan lagen har trätt i kraft utges över ett fordon som har anmälts för införande i registret eller för vilket registerutdrag har lämnats till myndigheten för fastställande av skatten innan lagen har trätt i kraft, uppbärs dock stämpelskatt enligt avsnittet Utdrag ur motorfordonsregistret i 10 § lagen angående stämpelskatt.

Regeringens proposition 71/89
Statsutsk. bet. 38/89
Stora utsk. bet. 104/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.