648/1989

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Kajana stad och Sotkamo kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Kajana stad och Sotkamo kommun ändras så, att gränsen mellan nämnda kommuner vid de i 2 och 3 §§ avsedda lägenheterna och områdena efter ändringen förenar sig med de kamerala kommungränser som bildats vid storskifte. Kommungränsen vid lägenheten Toimela 5:9 i Nuasjärvi by i Sotkamo kommun och lägenheten Jokikorpi 8:74 i Linnantaus by i Kajana stad ändras så att den löper vid den kamerala kommungräns som bildats vid vägförrättningen nr 81931 för allmänna vägar.

2 §

Från Kajana stad överförs till Sotkamo kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Jormaskylä by hela lägenheten Saarela 16:9 samt en del av lägenheterna Rikkola 99:2 och Peritalo 57:3,

2) i Nuasjärvi by lägenheterna Pihlajapuro 4:6, Kulmala 4:39, Toimela II 4:40, Toimela 5:9, Pihlajapuro 5:13, Yläniitty 5:15, Antinoja 5:18, Lehtola 5:28, Pekkala 5:29, Osala 5:46, Koivula 5:47, Purola 5:48, Antinaho II 5:49 och Väliperkkiö 5:50 i sin helhet,

3) i Laankylä by en del av lägenheten Lasila 16:3, samt

4) inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Sotkamo kommun överförs till Kajana stad följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Linnantaus by lägenheterna Laitala 3:12, Kuusela 3:20, Kotirinne 3:28, Lisä-Valkama 3:33, Sillankorva 3:87, Kynnäs 3:133, Niemelä 3:134, Kuttura 3:194, Tuomela 3:195, Saunamökki 3:204, Nupula 3:205, Savela 3:206, Lepikko 3:207, Pajuranta 3:208, Kuusiniemi 3:209, Jokiranta 3:214 och Kotirinne II 83 i sin helhet samt en del av lägenheterna Rantala 3:76, Kominnotko 3:174, Kontinjärvi 3:185, Vesakko 3:215, Onnela 13 och Vesala 14,

2) i Kuluntalahti by hela lägenheten Toivola 10:5 samt en del av lägenheterna Rinne 1:7, Hiidenkangas 1:9, Hietapuro 1:37, Karjala 6:3, Tihilä 6:37, Kotirinne 10:11, Leihu 10:12, Alaleehu 10:16, Uokari 11:3, Kätkytniemi 29:1 och Takkaranta 2 29:4,

3) i Paltaniemi by lägenheterna Leilikumpu 3:35, Kumpula 3:65, Leilikumpu 3:66, Lukkarila 4:25 och Koskilukkarila 19 i sin helhet,

4) i Jormua by lägenheterna Tuomipuro 12:13, Tuomipuro 12:17, Tuomipuro 12:19, Leilikumpu 13:7 och Mätäspuro 77 i sin helhet samt en del av lägenheterna Kulunnansuo II 1:90 och Katajavaara 2:20;

5) i Lahnasjärvi by en del av lägenheterna Mäkijärvi 17:5 och Jylkynaho 48, samt

6) inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 29 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.