646/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Janakkala och Lammi kommuner till vissa delar

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Janakkala kommun överförs i byn Salonen till Lammi kommun lägenheten Ojaranta 2:26.

2 §

Från Lammi kommun överförs i byn Arrankorpi till Janakkala kommun lägenheten Lapinniitty 2:72.

3 §

Kommunindelningen mellan Janakkala och Lammi kommuner ändras ytterligare så, att gränsen mellan nämnda kommuner vid de i 4 och 5 §§ avsedda lägenheterna efter ändringen förenar sig med den kamerala gräns som bestämts vid omkretsrågångsförrättningen nr 108177, vilken förrättning utförts på lägenheten Kaalimaa 2:9 i Arrankorpi by av Lammi kommun och den 13 december 1983 införts i jordregistret.

4 §

Från Janakkala kommun överförs i byn Arrankorpi till Lammi kommun en del av lägenheten Kaalimaa 2:9 samt inom lägenhetsdelen belägna allmänna och samfällda områden.

5 §

Från Lammi kommun överförs i byn Salonen till Janakkala kommun en del av lägenheten Lapinpelto 2:18 samt inom lägenhetsdelen belägna allmänna och samfällda områden.

6 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 28 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.