644/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Seinäjoki stad och Ilmajoki kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Den nya gränsen mellan Seinäjoki stad och Ilmajoki kommun börjar på den gamla gränsen vid råröset nr 2 mellan lägenheten 15:53 i Seinäjoki by och expropriationsenheten 15:111 och fortsätter därifrån mot nordost längs rån mellan nämnda enheter samt lägenheten 15:53 och vägområdet via rösena 4, 9, 8, 7 och 6 till röset nr 6. Här vänder den nya gränsen mot nordväst och löper längs rån mellan lägenheterna 15:53 och 15:83 i Seinäjoki by samt lägenheterna 28:15 och 28:16 i Kirkonkylä by via rösena nr 45 och 1 till röset nr 2. Här vänder gränsen åter mot nordost och löper längs rån mellan lägenheterna 28:16 och 28:4 i Kirkonkylä by samt järnvägsområdet via rösena 2 och 1 och fortsätter därifrån genom expropriationsenheten 26:1 via rösena nr 374, 230, 231 och 234 till det på den gamla kommungränsen belägna röset nr 117.

2 §

Från Seinäjoki stad överförs till Ilmajoki kommun hela lägenheten Tienvieri 15:53 i Seinäjoki by samt inom lägenhetens område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Ilmajoki kommun överförs till Seinäjoki stad lägenheterna Maurila 28:16 och Ojala 28:4 i Kirkonkylä by i sin helhet samt den del av området 26:1 som är belägen mellan den nya och gamla gränsen och som exproprierats för järnvägen. Likaså överförs inom ovan nämnda lägenheters och enhets område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 28 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.