636/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om ändring av 5 § förordningen angående verkställighet av lagen om pensionsstiftelser

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 16 december 1955 angående verkställighet av lagen om pensionsstiftelser (509/55) 5 § 1 mom. och

fogas till 5 § ett nytt 4 mom. som följer:

5 §

Pensionsstiftelserna skall inskrivas i registret med löpande nummer i den ordning de godkänts för registrering.


Förandet av register över pensionsstiftelser kan skötas även genom automatisk databehandling.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1989.

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.