634/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av 9 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 9 § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979, sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 27 mars 1987 (351/87), ett nytt 3 mom. som följer:

9 §

I ett försäkringsbolags grundanmälan skall dessutom nämnas den begränsning som stadgas i 3 a kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, om denna begränsning gäller för bolaget.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1989.

Regeringens proposition 96/88
Lagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 53/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.