633/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av 24 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 24 § lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier, sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 juni 1982 (408/82), ett nytt 2 mom. som följer:

24 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte försäkringsbolag som avses i 3 a kap. 3 § lagen om försäkringsbolag.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1989.

Regeringens proposition 96/88
Lagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 53/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.