614/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av 3 a och 18 a §§ lagen om ändring av lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 a och 18 a §§ lagen den 11 juli 1986 om ändring av lagen angående omsättningsskatt (544/86) som följer:

3 a §

Import av naturgas är skattefri mellan den 1 augusti 1986 och den 31 december 2001.

18 a §

Vid beräkning av försäljningens beskattningsvärde får den skattskyldige dra av inköpspriset för den naturgas som han har importerat mellan den 1 augusti 1986 och den 31 december 2001.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 49/89
Statsutsk. bet. 22/89
Stora utsk. bet. 69/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.