604/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av 18 § lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 18 § 2 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63), sådant det lyder i lag av den 9 juli 1982 (533/82), som följer:

18 §

Om en vara, vars inköpspris har avdragits enligt 1 mom., sådan den är eller såsom beståndsdel i en annan vara har förts ut ur landet eller använts vid tillverkning av någon vara som avses i 4 § och som sedan sålts till någon som är berättigad att göra samma avdrag eller som inte är skattskyldig, eller av den ursprungliga tillverkaren tagits i annat bruk än för försäljning, skall exportören, försäljaren eller den ursprungliga tillverkaren betala skatt på avdraget. Skatt på det avdrag som gjorts med stöd av 1 mom. b-punkten skall likväl >betalas endast när andra delar av djur än hudar eller skinn förs ut ur landet sådana de är eller såsom beståndsdelar i andra varor. Om avdraget är mindre än tre procent av exportproduktens försäljningspris eller om exporten gäller mejerismör, ost, fetthaltigt mjölkpulver, hönsägg, äggmassa, spannmål eller kött, sådan varan är, och prisskillnadsersättning betalas till exportören, skall skatt inte betalas på primärproduktavdraget.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Regeringens proposition 72/89
Statsutsk. bet. 25/89
Stora utsk. bet. 74/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.