533/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Lag om ändring av 22 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 december 1977 (961/77), som följer:

22 §

Statsrådet skall besluta vilka taxor för yrkesmässig motorfordonstrafik som skall fastställas. Taxorna fastställs av trafikministeriet.

Länsstyrelsen fastställer reglementena för yrkesmässig motorfordonstrafik med personbil. Innan ett ärende av detta slag avgörs skall länsstyrelsen höra de kommunala myndigheterna och bereda representanter för trafikidkarna tillfälle att avge utlåtande.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989.

Regeringens proposition 13/89
Trafikutsk. bet. 3/89
Stora utsk. bet. 62/89

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.