515/1989

Given i Helsingfors den 2 juni 1989

Förordning om ändring av 1 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1989

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1 § förordningen den 3 februari 1989 om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1989 (96/89) som följer:

1 §

Arbetsgivares för år 1989 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall, när lönen är utbetald före den 1 maj 1989, anses fördelade på följande sätt då löneutbetalare är:

a) staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas, landskapet Åland och de kommunala affärsverken

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,90 64,493 35,507

b) kommun och kommunalförbund

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,15 54,601 45,399

c) evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,40 52,976 47,024

d) någon annan än en i a, b eller c punkten avsedd arbetsgivare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
5,10 76,471 23,529
6,15 80,488 19,512
6,75 82,222 17,778

Arbetsgivares för år 1989 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall, när lönen är utbetald den 1 maj 1989 eller därefter, anses fördelade på följande sätt då löneutbetalare är:

a) staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas, landskapet Åland och de kommunala affärsverken

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
7,15 62,238 37,762

b) kommun och kommunalförbund

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,40 52,976 47,024

c) evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,65 51,445 48,555

d) någon annan än en i a, b eller c punkten avsedd arbetsgivare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
5,35 72,897 27,103
6,40 77,344 22,656
7,00 79,286 20,714

Arbetsgivares för år 1989 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall, när lönen är utbetald före den 1 maj 1989, anses fördelade som följer:

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
78,0 22,0

Arbetsgivares för år 1989 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall, när lönen är utbetald den 1 maj 1989 eller därefter, anses fördelade som följer:

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
75,0 25,0

Denna förordning träder i kraft den 7 juni 1989.

Helsingfors den 2 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.