494/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Förordning om ändring av 1 § förordningen om fridlysning av växter

På föredragning av miljöministern ändras 1 § förordningen av den 26 april 1983 om fridlysning av växter (402/83) som följer:

1 §

Följande vilt förekommande växtarter, underarter eller former är fridlysta i hela landet:

Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina)

agen (Cladium mariscus)

aklejrutan (Thalictrum aquilegiifolium)

arktiska saltgräset (Puccinellia phryganodes)

axagen (Schoenus ferrugineus)

backtriften (Armeria maritima)

backvickern (Vicia cassubica)

bergjohannesörten (Hypericum montanum)

bitterkrassingen (Lepidium latifolium)

bottenhavsmalörten (Artemisia campestris subsp. bottnica)

brunbräknen (Asplenium adulterinum)

bungen (Samolus valerandi)

doftbräknen (Dryopteris fragrans)

dvärglåsbräknen (Botrychium simplex)

dvärgyxnen (Chamorchis alpina)

enaxiga sävstarren (Kobresia myosuroides)

finndraban (Draba cinerea)

fjällarnikan (Arnica angustifolia subsp. alpina)

fjällbläran (Silene uralensis subsp. apetala)

fjällklockan (Campanula uniflora)

fjällvityxnen (Pseudorchis albida)

fleraxiga sävstarren (Kobresia simpliciuscula)

flugblomstret (Ophrys insectifera)

färgmadran, färgmåran (Asperula tinctoria)

getväpplingen (Anthyllis vulneraria)

grussloken (Melica ciliata)

grusvivan (Androsace septentrionalis)

grådunörten (Epilobium lamyi)

guckuskon (Cypripedium calceolus)

gulldraban (Draba alpina)

hasselörten (Asarum europaeum)

hundtungan (Cynoglossum officinale)

isranunkeln (Ranunculus glacialis)

johannesnycklarna (Orchis militaris)

jämtstarren (Carex jemtlandica)

klasefibblan (Crepis praemorsa)

klibbiga fetknoppen (Sedum villosum)

klippbräckan (Saxifraga adscendens)

klippfingerörten (Potentilla chamissonis)

klippveronican (Veronica fruticans)

klockljungen (Erica tetralix)

knottblomstret (Microstylis monophyllos)

kransslamkrypan (Elatine alsinastrum)

kärrknipproten (Epipactis palustris)

kärrtöreln (Euphorbia palustris)

lappfingerörten (Potentilla nivea)

lappgentianan (Gentianella tenella)

lappkattfoten (Antennaria lanata)

lappvedeln (Oxytropis lapponica)

lapska alprosen (Rhododendron lapponicum)

lundbräsman (Cardamine impatiens)

lysterstarren (Carex kotilainii)

långsvingeln (Festuca gigantea)

majnycklarna (Dactylorhiza majalis)

mosippan (Pulsatilla vernalis)

mörka dunörten (Epilobium obscurum)

nipsippan (Pulsatilla patens)

nordiska stormhatten (Aconitum septentrionale)

nornan (Calypso bulbosa)

nysroten (Veratrum album)

näbbtrampörten (Polygonum oxyspermum)

nästroten (Neottia nidus-avis)

polarbläran (Silene furcata subsp. angustiflora)

polarnarven (Arenaria ciliata subsp. pseudofrigida)

pukvetet (Melampyrum arvense)

purpurknipproten (Epipactis atrorubens)

pyrolavidet (Salix pyrolifolia)

rosenbinkan (Erigeron borealis)

ryska blåtryn (Lonicera caerulea subsp. pallasii)

ryska småborren (Agrimonia pilosa)

ryssgräset (Arctagrostis latifolia)

ryssrutan (Thalictrum kemense)

rävstarren (Carex vulpina)

rödsysslan (Cephalanthera rubra)

sibiriska sipprankan, ryssklematis (Clematis alpina subsp. sibrica)

sjönajasen (Najas flexilis)

skogsbräsman (Cardamine flexuosa)

skrednarven (Arenaria norvegica)

skärmstarren (Carex remota)

småfingerörten (Potentilla neumanniana)

småsvaltingen (Alisma wahlenbergii)

sodaörten (Salsola kali)

solvändan (Helianthemum nummularium)

spåtisteln (Carlina vulgaris)

spädnajasen (Najas tenuissima)

stallörten (Ononis arvensis)

stenmåran (Galium saxatile)

stickelfröet (Lappula deflexa)

stora bockroten (Pimpinella major)

stora låsbräknen (Botrychium virginianum)

stora ormroten (Polygonum bistorta)

stora sandnejlikan (Dianthus arenarius subsp. borussicus)

strandbräsman (Cardamine parviflora)

strandflokan (Ligusticum scoticum)

strandkvickroten (Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus)

strandsyran, strandskräppan (Rumex maritimus)

strävlostan (Bromus benekenii)

sumpviolen (Viola uliginosa)

såpörten (Gypsophila fastigiata)

taggbräknen (Polystichum lonchitis)

trillingsippan (Anemone trifolia)

vattenmärket (Sium latifolium)

venhavren (Trisetum subalpestre)

vippstarren (Carex paniculata)

vippärten (Lathyrus niger)

vitknaveln (Scleranthus perennis)

vresalmen (Ulmus laevis)

vätterosen (Lathraea squamaria)

ävjestarren (Carex bergrothii)


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.