473/1989

Utfärdat i Helsingfors den 24 maj 1989

Finansministeriets beslut om ändring av 3 och 4 §§ i finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1989

Finansministeriet har ändrat 3 och 4 §§ i sitt beslut av den 2 januari 1989 om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1989 (6/89) som följer:

3 §
Litteratur

Boktävlingen Kirjoita nuorten kirja som anordnas av Werner Söderström Oy;

Arvid Mörne-tävlingen som anordnas av Svenska Folkskolans Vänner;

Science fiction- och fantasinovelltävlingen anordnad av Tampereen Science Fiction Seura r.y.;

Bildboktävlingen Lasten Oman Kirjakerhon kuvakirjakilpailu anordnad av Suomen Nuorisokirjailijat r.y;

J.H. Erkkos fonds dikt- och novelltävling, anordnad av Suomen Nuorison Liitto r.y.

4 §
Bildkonst

Tävlingarna i bildkonst anordnade av statens konstverkskommission;

Tävlingen i ett minnesmärke för fredsarbetet anordnad av Åbo stad;

Tävlingen i skapandet av en 125-års jubileumsmedalj anordnad av Finlands Konstnärsgille;

Tävlingen om årsmedaljen för år 1989 anordnad av Gillet för Medaljkonst i Finland;

Tävlingen i ett konstverk i Esbo kulturcentrums lokaliteter anordnad av Esbo stads kulturnämnd;

Den VIII Affischbiennalen i Lahtis, internationella tävlingen, anordnad av Lahtis stad, Graafiset Muotoilijat GM r.y. och Grafia r.f.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1989. Det tillämpas första gången vid beskattningen för år 1989.

Helsingfors den 24 maj 1989

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.