450/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Förordning om ändring av vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82) rubriken för 7 kap., 48 § och 52 § 2 mom. samt

fogas till 52 § ett nytt 4 mom. som följer:

7 kap.

Tecken som ges av trafikövervakare

48 §

Ett tecken som med handen ges från ett motorfordon av en polis-, tull- eller gränsbevakningsman eller av någon annan trafikövervakare betyder att bakom körande fordon skall stanna. Tecknet kan också ges med vägmärket 311 (fordonstrafik förbjuden) eller 392 (obligatoriskt att stanna för granskning) i miniatyrformat. I mörker och då sikten annars är nedsatt kan en lampa med rött ljus användas i stället för de ovan nämnda vägmärkena.

(armen utsträckt från fordonet, varvid handflatan, ett miniatyrvägmärke eller en lampa med rött ljus vänds mot det fordon som kommer bakifrån)

Ett rött blinkande ljus som ges från fordonet av en polisman samtidigt med ett blått blinkande larmljus betyder att det fordon som kör framför måste köra ut till vägkanten och stanna.

(rött blinkande ljus som används samtidigt med blått blinkande larmljus)

52 §

Förare av ett utryckningsfordon som avger särskilda ljussignaler och förare av ett fordon, som används i polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag får, då uppdraget oundgängligen kräver det, med iakttagande av särskild försiktighet avvika från förbud, begränsningar eller påbud som har angetts med en trafikanordning och som anger något annat än väjningsplikt. Föraren får dock inte passera en trafiksignal som visar rött ljus.


Ett fordon som används vid parkeringsövervakning får parkeras på ett område där parkering har förbjudits med vägmärke, om tjänsteuppdraget oundgängligen kräver det.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.