448/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Lag om ändring av 4 § lagen om service- och studieverksamhet för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 4 § lagen den 8 juni 1972 om service- och studieverksamhet för sjömän (452/72) ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Staten har i 1 mom. nämnd skyldighet även i de fall då en finsk skeppsredare har ingått avtal med sjömansservicebyrån om service- och studieverksamhet för sjömän och serviceavgiften i samband med den och avtalet gäller ett fartyg som ägs av ett utländskt dotterbolag eller ett utländskt fartyg som skeppsredaren har hyrt. För att avtal skall kunna ingås förutsätts det att också finska sjömän tjänstgör på fartyget. Genom förordning stadgas närmare om antalet finska sjömän samt om avtalets innehåll och form.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 26/89
Socialutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 42/89

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.