433/1989

Given i Helsingfors den 12 maj 1989

Förordning om ändring av förordningen om delegationen för migrationsärenden

På föredragning av arbetskraftsministern

upphävs i förordningen den 22 november 1985 om delegationen för migrationsärenden (886/85) 6 § samt

ändras 1 § 1 mom., 2 § 7 punkten och 3 § som följer:

1 §

I anslutning till arbetsministeriet finns en delegation för migrationsärenden.


2 §

Delegationen har till uppgift:


7) att utföra de övriga uppgifter som arbetsministeriet har anförtrott delegationen.

3 §

Delegationen skall årligen för arbetsministeriet uppgöra en berättelse över verksamheten under det föregående året samt en verksamhetsplan och därtill ansluten budget för det följande året.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 12 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.