404/1989

Given i Helsingfors den 5 maj 1989

Lag om ändring av 57 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 57 § 19 punkten lagen den 30 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) och

fogas till paragrafen en ny 20 punkt som följer:

57 §

Skattepliktig inkomst är inte:


19) förmåner som utgivits av sjukkassor enligt lagen om understödskassor (471/42), utom då mer än tre fjärdedelar av premierna för försäkringen har betalts av arbetsgivaren eller någon annan för vilken premierna skall betraktas som vederlag för arbete, uppdrag eller tjänst som den skattskyldige har utfört,

20) ersättningar som med stöd av lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72) av statens medel erhållits för kostnader för resa och uppehälle samt för ekonomisk förlust.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989. Den tillämpas vid beskattningen för 1989.

Regeringens proposition 21/89
Statsutsk. bet. 12/89
Stora utsk. bet. 34/89

Helsingfors den 5 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.