389/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Förordning om ändring av 29 § förordningen om skolstyrelsen

På föredragning av undervisningsministern fogas till 29 § förordningen om skolstyrelsen av den 22 april 1988 (361/88) ett nytt 2 mom. som följer:

29 §

Skolstyrelsen kan överflytta en tjänst som avses i 11 § 3 mom. till en annan avdelning eller byrå än vad tjänsten är inrättad för. Innan tjänsten överflyttas skall cheferna för de avdelningar och byråer höras som överflyttningen angår.


Denna förordning träder i kraft den 10 maj 1989.

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.