384/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern ändras i förordningen den 31 december 1986 om utrikesförvaltningen (1069/86) 19 § 3 mom. som följer:

19 §

Finland har en permanent delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, vid Förenta Nationerna, vid de internationella organisationerna i Genève och vid Europarådet, en delegation vid Europeiska gemenskaperna samt en särskild mission vid konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa och vid uppföljningsmötet om konferensen om säkerhet och samarbete i Europa.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.