363/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1 § förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 23 december 1988 (1229/88), som följer:

1 §

Av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet utgör beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift mellan den 1 januari och den 30 april 1989

a) 5,10 procent för en arbetsgivare inom den privata företagsverksamheten och för ett sådant statligt affärsverk på vilket lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas,

6,15 procent om beloppet av de regelmässiga avskrivningar som affärsverksamhet idkande, vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare uppgivit i skattedeklarationen för senast verkställda beskattning och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, likväl varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår utbetalt i löner,

6,75 procent om beloppet av de ovan avsedda avskrivningarna varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort över 30 procent av beloppet av de utbetalda lönerna,

b) 6,90 procent för staten och för annat statligt verk än ovan nämnda affärsverk, landskapet Åland och kommunalt affärsverk,

c) 8,15 procent för kommun och kommunalförbund, samt

d) 8,40 procent för evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund liksom även för ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling.

Av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet utgör beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift mellan den 1 maj och den 31 december 1989

a) 5,35 procent för en arbetsgivare inom den privata företagsverksamheten och för ett sådant statligt affärsverk på vilket lagen om statens affärsverk tillämpas,

6,40 procent om beloppet av de regelmässiga avskrivningar som affärsverksamhet idkande, vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare uppgivit i skattedeklarationen för senast verkställda beskattning och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, likväl varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår utbetalt i löner,

7,00 procent om beloppet av de ovan avsedda avskrivningarna varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort över 30 procent av beloppet av de utbetalda lönerna,

b) 7,15 procent för staten och för annat statligt verk än ovan nämnda affärsverk, landskapet Åland och kommunalt affärsverk,

c) 8,40 procent för kommun och kommunalförbund, samt

d) 8,65 procent för evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund liksom även för ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1989.

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.