353/1989

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1989

Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Nyslott rådstuvurätt

Justitieministeriet har med stöd av 26 § lagen den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) beslutat:

1 §

Lagfarts- och inteckningsregistret tas i bruk i Nyslott rådstuvurätt inom hela dess verksamhetsområde såsom ett register som ersätter i 18 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30) nämnt lagfartsregister, i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom nämnt inteckningsregister och i 48 § jordlegolagen nämnt tomtlegoregister.

2 §

Beslut om ibruktagande av ett åtkomstregister fattas särskilt.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1989.

Helsingfors den 14 april 1989

Justitieminister
Matti Louekoski

Tf. äldre regeringssekreterare
Christer Lundström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.