350/1989

Given i Helsingfors den 14 april 1989

Förordning om ändring av 1 § förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde ändras 1 § 3 mom. förordningen den 14 april 1972 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/72), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 29 juni 1979 (585/79), som följer:

1 §

Denna förordning tillämpas inte på näringsämnespreparat som avses i förordningen om specialpreparat (349/89) och inte heller på användningen av ämnen som avses i 1 mom. såsom tillsatsämnen enligt förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (973/85) eller i medicinskt syfte, i hushållsvatten eller i sådana fetter som avses i lagen om vissa livsmedelsfetter (1/79).Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1989.

Helsingfors den 14 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.