327/1989

Given i Helsingfors den 7 april 1989

Lag om ändring av 6 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 6 § gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

Valet av medlemmar till direktionen kan genom instruktion överföras på skolnämnden.


Denna lag träder i kraft den 20 april 1989.

Regeringens proposition 239/89
Kulturutsk. bet. 2/89
Stora utsk. bet. 11/89

Helsingfors den 7 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.