289/1989

Given i Helsingfors den 23 mars 1989

Lag om ändring av 1 § förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 och 3 mom. förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/77), >av dem 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 augusti 1982 (638/82), som följer:

1 §

Kommunen har förköpsrätt vid köp som gäller en fastighet i kommunen av vars areal mera än hälften finns

1) inom ett område för vilket stads- eller byggnadsplan är fastställd när köpet ingås,

2) inom ett område som, när köpet ingås, i en av kommunfullmäktige godkänd generalplan i huvudsak har anvisats för bildande av ett bostadsområde eller något annat samhällsbyggande eller till rekreations- eller skyddsområde samt

3) inom ett område för vilket, när köpet ingås, byggnadsförbud gäller för uppgörande av stads- eller byggnadsplan, eller inom ett område för vilket miljöministeriet med stöd av 32 § byggnadslagen har utfärdat byggnadsförbud och som i huvudsak planeras för bildande av ett bostadsområde eller något annat samhällsbyggande.


Förköpsrätten kan utnyttjas för förvärv av mark för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1989.

Regeringens proposition 236/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 16/89

Helsingfors den 23 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.