284/1989

Utfärdat i Helsingfors den 16 mars 1989

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 1 § 1 mom. i sitt beslut den 8 oktober 1987 om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador (773/87), sådant detta moment lyder i beslut av den 31 december 1987 (1329/87), som följer:

1 §

På grund av 1987 års skördeskador kan sådana allmänna ersättningar som avses i 2 § förordningen om ersättande av skördeskador (820/75) betalas till ett belopp av sammanlagt högst 226 miljoner mark.Detta beslut träder i kraft den 22 mars 1989.

Helsingfors den 16 mars 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjola

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.