261/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 44 § lagen om kommunala allmänna sjukhus

I enlighet med riksdagens beslut ändras 44 § lagen den 29 oktober 1965 om kommunala allmänna sjukhus, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 18 juli 1975 och den 27 augusti 1976 (595/75 och 751/76), som följer:

44 §

Ändring i beslut av den kommission som nämns i 20 § får sökas genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar från delfåendet.

Behörig i ärenden som avses i denna lag är den länsrätt inom vars domkrets kommunalförbundet har sin hemort. Länsstyrelsen i det län där kommunalförbundet har sin hemort skall ge det samtycke som avses i 20 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.