254/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 14 § lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § 1 mom. lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/70) som följer:

14 §

Ändring i parkeringsövervakarens beslut med anledning av protest får i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) sökas genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. Till besvärsskriften skall utöver vad som stadgas särskilt fogas bevis över att boten har betalts inom föreskriven tid, vid äventyr att besvären annars inte upptas till prövning. Innan ärendet avgörs skall länsrätten inhämta utlåtande av parkeringsövervakaren. Besvärsskriften kan även lämnas till parkeringsövervakaren, som då skall sända den jämte eget utlåtande till länsrätten. I länsrättens beslut får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.