246/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 20 § marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 20 § 1 mom. marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81) som följer:

20 §
Sökande av ändring

Besvär över kommunstyrelsens beslut som meddelats med stöd av denna lag anförs hos länsstyrelsen. I övrigt skall då ändring söks i kommunstyrelsens beslut iakttas kommunallagen (953/76).Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Besvär, som är anhängiga i länsrätten då denna lag träder i kraft och som länsstyrelsen efter ikraftträdandet skall behandla, skall överföras till länsstyrelsen.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.